GIF

Uppgiften var att formatanpassa banners i tre väldigt olika format.
Skisserna är gif-animationer som är gjorda i Photoshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *