Retusch och ombyggnad

Kunden Maquet hade ingen bild på den aktuella masken, så uppdraget blev att “bygga”
om den gamla masken till den nya. Originalbilden är den med mörkblått
munstycke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *