Instruktioner

På Ellermore fick jag i uppdrag att fullfölja en instruktion till en
kateter. Jag kompletterade med ett antal illustrationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *